aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGuilhem Moulin <guilhem@fripost.org>2024-06-20 13:42:35 +0200
committerGuilhem Moulin <guilhem@fripost.org>2024-06-20 15:47:26 +0200
commitbaec26389dacb5541966baf7b1aaad2636b8882c (patch)
tree1b1624706414df2e7c8c5952ab8184872afcfdea
parent3bbb6809a13e36208f39df2f1ec7ba75b9aca965 (diff)
config.yml: Start comments with an uppercase.
-rw-r--r--config.yml142
1 files changed, 71 insertions, 71 deletions
diff --git a/config.yml b/config.yml
index 60b9a20..6f9bf91 100644
--- a/config.yml
+++ b/config.yml
@@ -261,17 +261,17 @@ layers:
subtype: UUID
unique: true
#width: 36
- #comment: globalt unik identitet för generaliserat objekt
+ #comment: Globalt unik identitet för generaliserat objekt
- name: skapad
type: DateTime
#tz: local
- #comment: tidpunkt när objektet ändrades
+ #comment: Tidpunkt när objektet ändrades
- name: lanskod
type: Integer
subtype: Int16
unique: true
nullable: false
- #comment: tvåsiffrig kod för län
+ #comment: Tvåsiffrig kod för län
source:
# https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/topografi-250-nedladdning-vektor/
cache: administrativindelning_sverige.zip
@@ -299,17 +299,17 @@ layers:
subtype: UUID
unique: true
#width: 36
- #comment: globalt unik identitet för generaliserat objekt
+ #comment: Globalt unik identitet för generaliserat objekt
- name: skapad
type: DateTime
#tz: local
- #comment: tidpunkt när objektet ändrades
+ #comment: Tidpunkt när objektet ändrades
- name: kommunkod
type: Integer
subtype: Int16
unique: true
nullable: false
- #comment: fyrsiffrig kod för kommun
+ #comment: Fyrsiffrig kod för kommun
source:
# https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/topografi-250-nedladdning-vektor/
cache: administrativindelning_sverige.zip
@@ -435,62 +435,62 @@ layers:
type: Integer
unique: true
nullable: false
- #comment: unik identitet
+ #comment: Unik identitet
- name: Beteckn
type: String
width: 12
unique: true
nullable: false
- #comment: ärendebeteckning
+ #comment: Ärendebeteckning
- name: ArendeAr
type: Integer
subtype: Int16
nullable: false
- #comment: år anmälan/ansökan registrerades
+ #comment: År anmälan/ansökan registrerades
- name: Avverktyp
type: String
width: 254
nullable: false
- #comment: vad anmälan/ansökan gäller
+ #comment: Vad anmälan/ansökan gäller
- name: Skogstyp
type: String
width: 254
nullable: false
- #comment: anger om avverkning är inom fjällnära skog eller normal skog
+ #comment: Anger om avverkning är inom fjällnära skog eller normal skog
- name: Inkomdatum
type: Date
nullable: false
- #comment: anmälan/ansökan inkom datum
+ #comment: Anmälan/ansökan inkom datum
- name: AnmaldHa
# XXX convert to m²?
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal anmält (ha)
+ #comment: Areal anmält (ha)
- name: SkogsodlHa
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal plantering (ha)
+ #comment: Areal plantering (ha)
- name: NatforHa
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal naturlig föryngring (ha)
+ #comment: Areal naturlig föryngring (ha)
- name: AvvSasong
type: String
width: 254
nullable: false
- #comment: avverkningssäsong
+ #comment: Avverkningssäsong
- name: ArendeStat
type: String
width: 254
nullable: false
- #comment: ärendestatus
+ #comment: Ärendestatus
- name: AvvHa
type: Real
subtype: Float32
- #comment: avverkad areal (ha)
+ #comment: Avverkad areal (ha)
- name: Avverkning
type: String
width: 254
@@ -535,68 +535,68 @@ layers:
type: Integer
unique: true
nullable: false
- #comment: unik identitet
+ #comment: Unik identitet
- name: Beteckn
type: String
width: 12
unique: true
# obfuscated codes are mapped to NULL
nullable: true
- #comment: ärendebeteckning
+ #comment: Ärendebeteckning
- name: ArendeAr
type: Integer
subtype: Int16
nullable: false
- #comment: år anmälan/ansökan registrerades
+ #comment: År anmälan/ansökan registrerades
- name: Avverktyp
type: String
width: 254
nullable: false
- #comment: vad anmälan/ansökan gäller
+ #comment: Vad anmälan/ansökan gäller
- name: Skogstyp
type: String
width: 254
nullable: false
- #comment: anger om avverkning är inom fjällnära skog, ädellövskog eller normal skog
+ #comment: Anger om avverkning är inom fjällnära skog, ädellövskog eller normal skog
- name: AnmaldHa
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal anmält (ha)
+ #comment: Areal anmält (ha)
- name: SkogsodlHa
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal plantering (ha)
+ #comment: Areal plantering (ha)
- name: NatforHa
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal naturlig föryngring (ha)
+ #comment: Areal naturlig föryngring (ha)
- name: Avvdatum
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för avverkning
+ #comment: Datum för avverkning
- name: KallaDatum
type: Date
- #comment: ursprung för datum för avverkning (vid ”Uppgift saknas” är det vanligen Skogsstyrelsens personal som registrerat datumet)
+ #comment: Ursprung för datum för avverkning (vid ”Uppgift saknas” är det vanligen Skogsstyrelsens personal som registrerat datumet)
- name: KallaAreal
type: String
width: 62
- #comment: ursprung för areal avverkning (vid ”Uppgift saknas” är det vanligen Skogsstyrelsens personal som registrerat datumet)
+ #comment: Ursprung för areal avverkning (vid ”Uppgift saknas” är det vanligen Skogsstyrelsens personal som registrerat datumet)
- name: Forebild
type: String
width: 62
- #comment: namnet på den gamla bilden i skillnadsanalysen
+ #comment: Namnet på den gamla bilden i skillnadsanalysen
- name: Efterbild
type: String
width: 62
- #comment: namnet på den nya bilden i skillnadsanalysen
+ #comment: Namnet på den nya bilden i skillnadsanalysen
- name: ArealHa
type: Real
subtype: Float32
nullable: false
- #comment: areal för ytan (ha)
+ #comment: Areal för ytan (ha)
sources:
- source:
@@ -769,17 +769,17 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Applicant
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: sökandens namn
+ #comment: Sökandens namn
- name: ApplicationDate
type: Date
nullable: false
@@ -791,7 +791,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -823,25 +823,25 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Owner
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: ägares namn
+ #comment: Ägares namn
- name: ValidFrom
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet börjar
+ #comment: När tillståndets giltighet börjar
- name: ValidTo
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet slutar
+ #comment: När tillståndets giltighet slutar
- name: DiaryNr
type: String
unique: true
@@ -849,7 +849,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -884,10 +884,10 @@ layers:
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: DecisionDate
type: Date
- #comment: beslutsdatum
+ #comment: Beslutsdatum
- name: DiaryNr
type: String
unique: true
@@ -895,7 +895,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -931,17 +931,17 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Applicant
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: sökandens namn
+ #comment: Sökandens namn
- name: ApplicationDate
type: Date
nullable: false
@@ -953,7 +953,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -985,17 +985,17 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Owner
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: ägares namn
+ #comment: Ägares namn
- name: LicenceID
type: String
unique: true
@@ -1004,11 +1004,11 @@ layers:
- name: ValidFrom
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet börjar
+ #comment: När tillståndets giltighet börjar
- name: ValidTo
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet slutar
+ #comment: När tillståndets giltighet slutar
- name: DiaryNr
type: String
unique: true
@@ -1016,7 +1016,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -1080,17 +1080,17 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Applicant
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: sökandens namn
+ #comment: Sökandens namn
- name: ApplicationDate
type: Date
nullable: false
@@ -1102,7 +1102,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -1134,17 +1134,17 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Owner
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: ägares namn
+ #comment: Ägares namn
- name: LicenceID
type: String
unique: true
@@ -1153,11 +1153,11 @@ layers:
- name: ValidFrom
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet börjar
+ #comment: När tillståndets giltighet börjar
- name: ValidTo
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet slutar
+ #comment: När tillståndets giltighet slutar
- name: DiaryNr
type: String
unique: true
@@ -1165,7 +1165,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr
@@ -1202,24 +1202,24 @@ layers:
unique: true
nullable: false
width: 254
- #comment: benämning på området
+ #comment: Benämning på området
- name: Mineral
type: String
width: 254
- #comment: koncessionsmineral
+ #comment: Koncessionsmineral
- name: Owner
type: String
nullable: false
width: 254
- #comment: ägares namn
+ #comment: Ägares namn
- name: ValidFrom
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet börjar
+ #comment: När tillståndets giltighet börjar
- name: ValidTo
type: Date
nullable: false
- #comment: när tillståndets giltighet slutar
+ #comment: När tillståndets giltighet slutar
- name: DiaryNr
type: String
unique: true
@@ -1227,7 +1227,7 @@ layers:
- name: LastUpdated
type: Date
nullable: false
- #comment: datum för senaste uppdatering
+ #comment: Datum för senaste uppdatering
source:
download:
module: webmap-download-mrr