aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/index.html
blob: 801dbe4948696f422090493592c8f39a01c13476 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Exploatering i Norr</title>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>
  <div id="zoom-control"></div>
  <div id="map-control-container" aria-hidden="true">
   <div id="layer-selection-panel"></div>
   <div id="map-legend-panel"></div>
   <div id="map-menu"></div>
  </div>
  <div id="popup"></div>
  <div class="modal" id="modal-info" tabindex="-1" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable modal-lg">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-header py-2">
      <h5 class="my-0">Källor och licensinformation</h5>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" title="Stäng" aria-label="Stäng"></button>
     </div>
     <div class="modal-body pt-2">
      <ul class="mb-2">
       <li><i>Transmissionsnät för el</i> från
        <a href="https://svk.se" target="_blank">Svenska Kraftnät (SvK)</a>.
       </li>
       <li><i>Dammregistret</i> från
        <a href="https://smhi.se" target="_blank">Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)</a>,
        CC-BY-4.0 (<a href="https://www.smhi.se/data/oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622" target="_blank">öppna data</a>).
       </li>
       <li><i>Mineralrättsregistret</i> från
        <a href="https://www.sgu.se/bergsstaten/" target="_blank">Bergsstaten</a>.
       </li>
       <li><i>Vindbruk</i> från
        <a href="https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/" target="_blank">Länsstyrelserna och Energimyndigheten</a>,
        CC0 (<a href="https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CC01.0" target="_blank">öppna data</a>).
       </li>
       <li><i>Skogsbruk</i> från
        <a href="https://skogsstyrelsen.se" target="_blank">Skogsstyrelsen</a>,
        CC0 (<a href="https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/villkor-for-nyttjande-av-skogsstyrelsens-kartdatabaser/" target="_blank">öppna data</a>).
       </li>
       <li><i>Rennäringen</i> skikt från
        <a href="https://sametinget.se" target="_blank">Sametinget</a>,
        CC-BY-4.0 (<a href="https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby4.0" target="_blank">öppna data</a>).
       </li>
       <li>Bakgrund kartor från
        &copy; <a href="https://lantmateriet.se" target="_blank">Lantmäteriet</a>, CC0
        (<a href="https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/oppna-data/#anchor-1" target="_blank">öppna data</a>).
       </li>
       <li>Webbkartan:
        &copy; <a href="https://guilhem.se" target="_blank">Guilhem Moulin</a>, AGPLv3+.
        <a href="https://git.guilhem.org/KlimatAnalysNorr/webmap" target="_blank">Källkod</a>.
       </li>
       <li>Backend-verktyg:
        &copy; <a href="https://guilhem.se" target="_blank">Guilhem Moulin</a>, GPLv3+.
        <a href="https://git.guilhem.org/KlimatAnalysNorr/tools" target="_blank">Källkod</a>.
       </li>
      </ul>
      <p class="small mb-0">Webbkartan är utvecklad av
       <a href="https://guilhem.se" target="_blank">Guilhem Datakonsult</a> på uppdrag av
       <a href="https://www.klimatanalysnorr.se" target="_blank">Klimat Analys Norr projektet</a>.</p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script type="module" src="./main.js"></script>
  <noscript>Den här sidan kräver JavaScript men din webbläsare stöder inte det (eller så är skript blockerade).</noscript>
 </body>
</html>